Pocetna strana DrenikNet web sajtaDrenikNet - Hronika danaDrenikNet - Biznis vestiDrenikNet - Sportske vestiDrenikNet - Vesti iz kulture, muzike i zabaveDrenikNet - Download serverDrenikNet - Internet oglasiDrenikNet - ForumDrenikNet - PricaonicaInformacije o DrenikNet-uDrenikNet pravilnik o privatnosti podataka


Član 1.

U ime Drenik d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Drenik d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Član 2.

Drenik d.o.o. ne prosleđuje podatke korisnika (email i svi ostali podaci koje korisnik da o sebi) trećim licima. U slučaju da organi vlasti zatraže podatke nekog korisnika, ti podaci se prosleđuju u skladu sa zakonom. U slučaju parničenja ili nekog drugog razloga gde bi podaci ili neki podatak korisnika pomogao u rešavanju problema, samo uz pismenu saglasnost korisnika njegovi podaci će biti prosleđeni trećem licu.

Član 3.

Osim informacija koje korisnik ostavlja prilikom otvaranja naloga
- ime i prezime
- adresa
- kontakt telefon,
informacije koje čuvamo i prikupljamo o korisnicima su :
- datum i vreme početka dial-in konekcije,
- datum i vreme kraja dial-in konekcije,
- ip adresa koje korisnik ima u trajanju konekcije
- telefenski broj sa koje se koristi konekcija (ako je digitalna centrala).
Sve gore navedene informacije se koriste isključivo za obračun utroška vremena korisnika.

Član 4.

Korisnik može videti sve svoje informacije, koje prikupljamo i čuvamo, na korisničkom portalu.

Član 5.

Drenik d.o.o. nikada neće tražiti podatke preko email adrese. Naročito neće tražiti korisničko ime ili lozinku. Ako dođe do izmena u vidu potrebe za više informacija o korisniku, korisnik će biti obavešten o tome putem mail-a i svoje podatke će moći izmeniti na korisničkom portalu.

Èlan 6.

Drenik d.o.o. koristi cookies na korisničkom potralu kako bi poboljšao funksionisanje sajta.

Član 7.

Davanje podataka je dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Drenik d.o.o. nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima.

 


O nama | Tehnièka podrška | Èesto postavljana pitanja | Kontaktirajte nas | Ugovor
Copyright © 1998 - 2003 Drenik d.o.o, All rights reserved - Sva prava zadržana - DrenikNet is a registered service mark of Drenik d.o.o
Web design created by Luka Gerziæ, PHP/ASP code by Predrag Roloviæ
This site is powered by Intel, Open Source and Microsoft tehnology